अठोट जिन्दगीको

Popular Categories

P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

म रुन्छुँ, तिम्लाई घात, गरेर जिन्दगी 
पछुताएँ, आज एक्लै, परेर जिन्दगी

कठिन जिन्दगीको यात्रा, बेवास्ता गरेपनि 
पछी पर्दैछुँ म आज, डरेर जिन्दगी 

पछी त पर्नेछैन, आफु मरी भए पनि 
सजिलो छ, अली टाढा, सरेर जिन्दगी 

के के गर्छु सोचेको, हुँदैछ के के यहाँ 
पार गर्नुछ यात्रा आफैँ, मरेर जिन्दगी U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment: