भन्नु पर्ने कुराहरु तिमी सँग लुकाएकी !

किन हून्छै टाढा तिमी मन तिम्रो दुखाएकि
भनु पर्ने कुराहरु तिमी सँग लुकाएकी !

तिम्रो खुशी तिम्रो हासो मेरो पनि चाहा होनी
कुनै गल्ती मैले गरी शिर तिम्रो झुकाएकी !

साचो माया गर्छै भनी भनु पर्छ मनका कुरा
अन्जान्मै मनकै कुरा मैले कतै फुकाएकी !

मेरो पनि एउटै विश्वाश साचो माया गर्नुपर्छ
राम्रो मैका खेर फाली ठुलो मुल्य चुकाएकी!

किन हून्छै टाढा तिमी मन तिम्रो दुखाएकि
भनु पर्ने कुराहरु तिमी सँग लुकाएकी !!Leave a Comment: