मायामा के छ?

Popular Categories

U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length
P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier

मायामा आधार छ  
सम्बन्ध अझ प्रगाण बनाउनुको 

मायामा भरोसा छ  
सत्यताले गासिएको नाताको 

मायामा मिठास छ  
आफ्नोपन बाट प्राप्त हुने स्पर्सको 

मायामा उपहार छ  
भगवानको असिम कृपाको 

मायामा करुणा छ  
कुनै दिनको सेवाको 

मायामा मौनता छ  
टुटेको सपनाहरुको 

मायामा  पिडा छ  
कसैसग बिछोडको 

मायामा समर्पण छ  
कसैको त्यागको 

माया अनन्त छ 
जिबन भारको साथको 

माया प्रतिक हो   
दुइ आत्माबीच जोडिएको नाताको U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment:


U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length
P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier