था छैन रे

Popular Categories

P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

था छैन रे उस्लाई माया बस्याछ भन्दिनु 
ननिस्किने गरी मन मै पस्याछ भन्दिनु 

बुझेर नि पचाउन जन्या छ रे उस्ले 
तिम्लाई पाउन कम्मर उस्ले कस्याछ भन्दिनु

गल्ती त तिम्रो नि हैन त के भो र 
तिम्रो मनले उस्को मन डस्याछ भन्दिनु 

तिम्लाई देख्दा उस्लाई के हुन्छ खै थाहा छैन 
उस्ले तिमीसँग माया गास्याछ भन्दिनु 

बचेँर नि मरेतुल्य भन्छ तिमीबिना 
तिमीबिना पलपलमा ऊ खस्याछ भन्दिनु 

बलजफ्ति गर्दैन चिन्ता नगरे भन्नु 
उस्ले तिम्रो तस्बिर मनमा टास्याछ भन्दिनु U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment:


P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length