होली

रंगै रंगको, लोला रँगोली
गरौ रमाइलो, के हुन्छ भोली

जाउ अली नजिक, सुटुक्कै भन
निथ्रुक्कै भा छ, तिम्रो त्यो चोली

खुशीको रंङ, रंगी बिरंगी
रमाइलो गरौ, आउ साथी संगी
बुझ न कुरा, सोच एकै छिन
के पानी पिउन, चाहिन्छ र सोली
रमाइलो गरौ, मन पेत खोली

के हुन्छ भोली, ऐले छौ साथ
राख न राख, हातमा हात
सानी नानी हो, चढ्छेउ है डोली
हामी बाबु नी, तर्छौ है खोली
रङै हुँदा त, रमाइलो गरौँ
गुन्जेको सुन्छु मधुर बोली
आयो है आयो, होली है होलीLeave a Comment: