मेरो लास देखेर

मेरो लास देखेर
तिम्रा आँखाहरु अवस्य रिझाउने छन्
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु

त्यस दिन पछि म तिमीलाई सताउने छैन
केवल एकफेर छोई दिनु
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु

उदासीनताले सताएको जिन्दगी बाट म पर जानेछु
आदि बाटोमा मलाई नाछेकी दिनु
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु
मेरो लास माथि छोडिदिनुLeave a Comment: