मेरो लास देखेर

Popular Categories

P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

मेरो लास देखेर
तिम्रा आँखाहरु अवस्य रिझाउने छन्
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु

त्यस दिन पछि म तिमीलाई सताउने छैन
केवल एकफेर छोई दिनु
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु

उदासीनताले सताएको जिन्दगी बाट म पर जानेछु
आदि बाटोमा मलाई नाछेकी दिनु
अंगालो हाली केवल एअकफेर रोइदिनु
सक्छौ भने आफ्नो माया मेरो लास माथि छोडिदिनु
मेरो लास माथि छोडिदिनुU

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment:


P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length