बालापनमा गुनगुनाएका ती शब्दहरू

अाया बाबा घाेया पाकाे चिउरी कुटाईदेउन ।

पारीबाट जन्ति अायाे बेहुली लुकाईदेउन ।।

भनी गुनगुनाउदै रमाउदै खेलेकाे, त्याे बालापनमा ।

लेखिएका यि शब्द फरक हुनसक्छ त्याे बालपनमा ।।

घाम पानी घाम पानी स्यालकाे बिहे ।

कुकुर जन्ति बिरालाे बाहुन, स्यालकाे बिहे ।।

भनी गुनगुनाउदै रमाउदै खेलेकाेे त्याे बालपनमा ।

लेखिएका यी शब्द फरक हुनसक्छ त्याे बालपनमा ।। 

पानी पर पर  घ्याम्पा भर भर ।

तेराे बिहेमा लुति पर पर ।।

भनी गुनगुनाउदै रमाउदै खेलेकाे त्याे बालपनमा।

लेखिएका यी शब्द फरक हुनसक्छ त्याे बालापनमा ।।Leave a Comment: