सुमधुर जुनेली रातमा तिमी !

Popular Categories

U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length
P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier

बसन्तको पालुवा-पातमा तिमी
सुनौलो किरण, प्रभातमा तिमी !

दिवा-शन्तहरुको मेला धेरै देखेँ 
साँझ साधु-सन्तकै मातमा तिमी !

सबैको मनमा एकनास प्रिय
सुमधुर जुनेली रातमा तिमी !

हाँसो या आँसू, सुख देखी दु:ख
जिन्दगीको हरेक बातमा तिमी !

अनेक छन यहाँ, जीवन र जात
सबैभन्दा मनप्रिय जातमा तिमी !U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment: