सुमधुर जुनेली रातमा तिमी !

बसन्तको पालुवा-पातमा तिमी
सुनौलो किरण, प्रभातमा तिमी !

दिवा-शन्तहरुको मेला धेरै देखेँ 
साँझ साधु-सन्तकै मातमा तिमी !

सबैको मनमा एकनास प्रिय
सुमधुर जुनेली रातमा तिमी !

हाँसो या आँसू, सुख देखी दु:ख
जिन्दगीको हरेक बातमा तिमी !

अनेक छन यहाँ, जीवन र जात
सबैभन्दा मनप्रिय जातमा तिमी !Leave a Comment: