आयो आयो नया बर्ष

Category Type: Poem,   Mar 23, 2018   kristina Rijal (Views: 126)

Likes: 2

आयो आयो नया बर्ष

खुशी ले भयो यो मन हर्ष

आऊ साथी हामी मिली नाचौ

खुशी ले हामी सबै रमाएर  गीत गाऊ

 

बशन्तको पहिलो सुभ महिना

अषार श्रावणमा पनि नपर्ने हैन

बैशाख संग आउछन् अरु हरेक महिना

जेष्ठको चर्को घाममा बाहिर कम गर्न सकिने हैन

 

 जब हुन्छ पौष माघमा अति  जाडो

 गरिब, निमुखा लाई यी महिना हुन्छ घाडो

आउ साथी गरौ नया बर्षको सम्मान

 नभए पछि हुन्छ हामीहरुको अपमान

 

 प्रकृतिले दिएको हामीलाई यो नया बर्ष दान

 नया बर्ष लाई साथि हो माया गर्न जान

If you have any Interesting story, then share with us. Register Here

Leave a Comment Login


About Us

Pageutter is the platform that allows users to express their views, ideas, and thoughts. It is only the place to express or share individual thoughts and passion with the words. Pageutter is a stage for every...

Read More

Terms and Conditions

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If users do not agree wi...

Read More